• Imprimare

Statutul Asociatiei Romane de Hemofilie

 

            ART 1. - Denumirea asociatiei este "Asociatia Romana de Hemofilie".

            Asociatia Romana de Hemofilie este o persoana juridica romana si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana in vigoare si cu prezentul statut.

            Sediul asociatiei este in Romania, Timisoara, Spitalul Clinic De Urgenta pentru Copii "Louis turcanu", situat pe Str.I. Nemoianu Nr.2.

            Durata de functionare a asociatiei este nelimitata incepand cu data autorizarii infiintarii ei.

            Scopul asociatiei este nepatrimonial, medical si umanitar.

            Asociatia Romana de Hemofilie nu desfasoara activitati politice si nu vizeaza scopuri politice.

 

            ART 2 . Obiectivul Asociatiei este promovarea actiunilor ce vizeaza ameliorarea calitatii vietii bolnavilor suferinzi de hemofilie, complicatiile acestei boli si alte boli asociate.

            in vederea realizarii scopurilor societatii se vor efectua:

  • prelegerii pe teme stiintifice si publicatii pentru popularizarea in masaa informatiilor
  • publicarea unei reviste a ARH sub denumirea de "Factor" ;
  • intalniri ale membrilor;
  • contacte si colaborari cu persoane apartinand domeniului medical, invatamantului, industriei, administratiei;
  • contacte cu alte asociatii de hemofilie din tara si din strainatate.

 

            Obiectivul asociatiei enuntat in art.1.va fi atins prin:

    1. Punerea la dispozitia hemofilicilor a produselor medicale si a altor mijloace necesare recuperarii.

 

    2. Informarea bonavilor de hemofilie, a apartinatorilor, a institutiilor de invatamant si educatie, a populatiei despre boala .

 

    3. Impulsionarea cercetarii in vederea gasirii unor modalitati noi de terapie in hemofilie.

 

    4. Militarea pentru integrarea hemofilicilor in procesul de pregatire profesional si mai apoi in viata sociala.

 

    5. Organizarea de centre de recuperare (tabere de vacanta).

 

    6. Preocupari pentru obtinerea fondurilor necesare obiectivelor amintite.

 

    7. Colaborarea cu asociatii stiintifice si caritabile cu institutii publice pentru protectia sociala.

 

    8. Ajutor direct pentru hemofilici si familiile lor.

 

    9. Ajutor suplimentar pentru cei cu infectii cu virusul HIV.

 

 

            Patrimoniul propriu afectat realizarii scopului propus va fi asigurat prin:

  • cotizatii ale membrilor;
  • sume rezultate din actiuni de binefacere;
  • subventii, cadouri, dispozitii testamentare si alte donatii;
  • dotari speciale pentru ingrijire si recuperare;
  • sume rezultate din tiparirea si vanzarea de publicatii, afise, insigne,etc.

 

            ART 3. Asociatia cuprinde membrii fondatori, membrii promotori si membrii onorifici ce si-au manifestat optiunea inscrierii in asociatie si au aderat la statutul ei. Toti membrii ARH au drept de vot in adunari generale. Toti membrii au obligatia sa apere si sa promoveze interesele asociatiei, sa respecte statutul si hotararile asociatiei si sa platesca la termen cotizatia. Membrii trebuie sa aiba o tinuta morala ireprosabila. Cotizatia este stabilita de adunarea generala la propunerea contabilului. Toti membrii au dreptul sa foloseasca dotarile asociatiei si pot beneficia de diferitele inlesniri puse le la dispozitia membrilor.

            ART 4. in legatura cu recunoasterea si acceptarea calitatii de membru decide consiliul de conducere. El are dreptul de refuz al acestei calitati  in situatii speciale (comportament nedemn, imoralitate). Calitatea de membru este pierduta:

  • la cerere;
  • excludere prin decizia consiliului, datorata neplatii cotizatiei;
  • excludere prin decizia adunarii generale dupa propunerea consiliului;
  • deces.

 

            ART 5. Organele de conducere ale ARH sunt:

    1.adunarea generala;

 

    2.consiliul de conducere;

 

    3.consiliul de conducere largit;

 

    4.contabil;

 

    5.biroul de consultatii stiintifice.

 

 

            ART 6. Conducerea asociatiei este atribuita in perioada dintre adunarile generale ale consiliului de conducere, care este ales de adunarea generala pe termen de 3 ani.
Consiliul de conducere este format din:

    1.presedinte;

 

    2.vicepresedinte;

 

    3.vicepresedinte;

 

    4.secretar;

 

    5.contabil.

 

 

            Consiliul de conducere decide prin majoritate simpla. La propunerea unui membru din consiliul acesta poate fi largit cu secretari stiintifici care este valabila cel mult pe perioada de functionare si poate fi reinoita de asemenea de consiliul de conducere. Consiliul se convoaca cel putin o data pe an de catre presedinte. Pentru a lua decizii trebuie sa fie prezenti cel mult 4 membrii (5 in cazul consiliului largit).

            Asociatia reprezentata de catre presedinte cu unul din cei doi  vicepresedinti sau secretar;in problemele financiare este reprezentat de catre contabil.Documentele se semneaza de catre presedinte sau vicepresedinte si un al doilea membru al consiliului de conducere.In probleme financiare semneaza presedintele sau.contabilul si un al doilea membru al consiliului de conducere.Comunicarile se semneaza de catre presedinte si/sau un alt mebru de conducere.

            ART 7. Functiile in organele ARH se exercita fara plata.

            ART 8. Adunarea generala esteconvocata cel putin o data pe an.Convocarea urmeza prin invitatie adresata membrilorcu minim 14 zile inainte de termen.Cereri trebuiesc depuse consiliului de conducere  in scris cu minim 8 zile inainte de termen.Adunarea generala este inputernicitasa ia decizi  daca jumatatea membrilor este prezenta.Majoritatea simpla decide.Adunarea generala primeste raportul consiliului de conducere in legatura cu activitatea asociatiei.Adunarea genrala alege doi cenzori pentru un an,care examineaza raportul financiar annual,bilantul,contul si propunerea si le depun adunari generale si contabilului pentru aprobare si eliberare.Adunarea generala poate numi director de onoare sau membru de onoare,cat si sa ia decizi asupra retrageri titlului.O treime a membrilor titulari pot cere in scris convocarea extraordinara a adunari generale.In termen de 4 saptamani consiliul de conducere trebuie sa indeplineasca aceasta cerere.

            ART 9. Consiliul de conducere recomanda adunari generale un birou de consultati stiintifici a carui numar de membri nu este stabil  si care este ales de catre adunarea generala pentru 3 ani.Biroul de consultant stiintific alege un presedinte si este reprezentat de acesta in consiliul de coducere largit al ARH.Presedintele biroului de consultant stintific sfatuieste societatea in toate domeniile stiintifice.Este de asemenea obligatia biroului de consultant stintific sa initieze,sa controleze si sa faca publice publicatiile ARH.

            ART 10. in diferendul ivit in cadrul relatiilor asociatiei, va decide un comitet de judecata in care fiecare dintre parti isi trimite doi membri.Avestia aleg un arbitru dintre membrii asociatiei. Comiteul de judecata decide cu mojoritate simpla si cu caracter definitiv.

            ART 11. Dizolvarea voluntara a asociatiei are loc printr-o adunare generala convocata in acest scop si necesita doua treimi din voturile valabile.

Lasa comentarii

0
terms and condition.

People in this conversation

Comentarii (89)

Load Previous Comments
 • Vizitator (asdad)

  Permalink

  Awesome and interesting article. Great things you've always shared with us. Thanks. Just continue composing this kind of post.
  West Coast 420 Express

 • Vizitator (asd)

  Permalink

  This is my first time i visit here. I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. From the tons of comments on your articles, I guess I am not the only one having all the enjoyment here! keep up the good work
  Learn Quran Online

 • Vizitator (syed danish)

  Permalink

  Thanks so much for sharing this awesome info! I am looking forward to see more posts by you!
  audio

 • Vizitator (syed danish)

  Permalink

  Great post, you have pointed out some fantastic points , I likewise think this s a very wonderful website.
  acim

 • Vizitator (syed danish)

  Permalink

  You have done a great job on this article. It’s very readable and highly intelligent. You have even managed to make it understandable and easy to read. You have some real writing talent. Thank you.
  acim online course

 • Vizitator (asdad)

  Permalink

  Great post I would like to thank you for the efforts you have made in writing this interesting and knowledgeable article.
  tech blog

 • Vizitator (asds)

  Permalink

  These are some great tools that i definitely use for SEO work. This is a great list to use in the future..
  Impetus

 • Vizitator (sdaad)

  Permalink

  I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore, I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article.
  Mobilizz

 • This is more then nice i love it Free PSN Codes

 • Vizitator (asd)

  Permalink

  The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface.
  32 sanson cebu

Anunt